2012-01-15

Fler namn från Försvarshögskolans lyxresa med fuskprofessorn
Namn på de sista två Helsingforsresenärerna kom fram i vecka 2 år 2012:

Niklas Wikström och Ingvar Sjöblom.

Tidigare uppskattning av resekostnaderna har sannolikt varit i överkant, även om det i sammanhanget är mindre viktigt.

Men över 100 000 kr lär det ha kostat för sexmannadelegationen. Exakt siffra på officiell kostnad fås endast om man både får fram reseräkningarna och den arbetstid som loggas i det interna tidredovisningssystemet.

Helt säkert är dock att det hade varit billigare att erbjuda Rekkedal en middag i Stockholm.


Läs mer om Försvarshögskolans avtackningsresa för fuskprofessorn till utlandet här: http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/12/forsvarshogskolan-bjod-fuskande.html

Inga kommentarer: