2012-01-17

Islamic Centers VD vill ha gemensamma gudstjänster med kristna och judar"MALMÖ. När norra Europas största köp- och resecentrum står klart i Hyllie skall det också finnas ett multireligiöst bönerum där. Det är målet för de olika religiösa samfunden i Sirsam, som nu har uppvaktat Malmö stad för att få hjälp med att skapa ett bönerum för stillhet."

"Bejzat BevirovIslamic Center, som också är med i forumet Sirsam vill gå ett steg ännu längre.

– På många flygplatser har man delat in bönerummet i olika vrår för olika religioner. Men jag tycker att det skall vara mer öppet så att man kan delta i gemensamma gudstjänster och ta med de olika traditionerna från kyrkorna, moskéerna och synagogorna, säger Bejzat Bevirov.

Malmö stad har ännu inte tagit ställning till förslaget om att skapa ett bönerum vid Hyllie centrum. Men kommunalrådet Kent Andersson har tidigare varit i kontakt med det interreligiösa forumet och tittat på hur det hela kan lösas rent praktiskt. En idé är att ordna ett rum på ett medborgarkontor."Inga kommentarer: