2012-01-20

Muslimska friskolor får lov att islamisera oskyldiga barn
"Förbjudna inslag i allmänna skolan är religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse predikan eller någon form av förkunnelse.

Dessa är dock fullt tillåtna i friskolor med "konfessionell inriktning". Sådana finns det gott om i Sverige med både kristen och muslimsk karaktär.

– I den del av utbildningen som inte är undervisning finns utrymme för andakter, bönestunder, religionsutövning och religiösa symboler."Inga kommentarer: