2012-01-18

Polis fördömer muslimska friskolor
"Just barns rätt att inte påtvingas kulturella eller religiösa seder som de inte själva är i position att ta ställning till kräver att staten och samhället är starka nog att stå upp emot dogmatiska föräldrar. T.ex. har det mest relevanta i debatten om slöjor för mig alltid varit barnens utsatthet. Om en vuxen kvinna väljer att täcka håret, eller för all del hela ansiktet, så är det hennes val och bör respekteras även om man kan se och bekämpa bakomliggande patriarkala strukturer. Men en sex år gammal flicka, som bär en synbart skrymmande och otymplig slöja, har inte den valmöjligheten. Och det sekulära samhällets möjlighet att under hennes uppväxttid visa på alternativ till de sedvänjor hon växt upp med och sedan själv ta ställning begränsas allt mer genom att föräldrar tillåts placera barn i religiösa friskolor."


(16 artiklar)


"Om författaren

Polis med intresse för mänskliga rättigheter. Har stött på hedersproblematik i jobbet.Källa, Newsmill tisdag 17 januari 2012:


Inga kommentarer: