2012-01-16

Förvaltningsrätten avslår överklagande om muslimsk friskola"Nej till arabiska och muslimska friskolor

Förvaltningsrätten i Stockholm har i sin dom avslagit Borås stads överklagande att godkänna Mohamed Aabi som huvudman för förskoleklass och grundskola vid Framtidsskolan.

Aabi har kopplingar till den kontroversiella och av Skolverket med flera kritiserade muslimska friskolan Al-Salam.

Sverigedemokraterna (SD) i Borås har vid samtliga tillfällen då frågan varit uppe till behandling i kommunstyrelsen (KS) kraftigt motsatt sig etableringen av denna för- och grundskola som fullt utbyggd kommer att hysa 200, eventuellt hela 400 barn och elever."

"Partiet menar också att etableringen av muslimska friskolor ingår som en viktig del i islamismens långsiktiga strategi att i små steg flytta fram sina positioner.

Sverigedemokraterna säger bestämt nej till muslimska friskolor men även alla påbud om eller eftergifter inför muslimsk lagstiftning i någon som helst form."


Källa, Borås Tidning måndag 16 januari 2012:


Inga kommentarer: