2012-01-13

Kommun överklagar muslimsk friskola till kammarrätten"Borås överklagar tillståndet för den arabiska fristående Framtidsskolan. Detta är första gången kommunen går vidare ända till kammarrätten i ett friskoleärende."

"Och oavsett var skolan skulle ligga hävdar kommunen att en skola som har särskilda etniska grupper som målgrupp motverkar integrationsarbetet. Argumentet är att inriktningen mot en viss grupp skapar de långsiktiga negativa effekterna."

"Mohamed Aabi har också ansökt om att få starta en liknande skola i Karlstad, men dragit tillbaka den ansökan."


Källor, Borås Tidning samt Västra Götalands Nättidning fredag 13 januari 2012:

http://www.bt.se/nyheter/boras/boras-overklagar-arabisk-friskola(3109641).gm

http://vgnt.se/arabisk-skola-i-boras-trots-motstand/

Inga kommentarer: