2010-12-16

Alla i Islamic Center känner sig som terrorister


"Det säger Bejzat Becirov som är chef för Islamic center i Malmö.

– Alla muslimer känner sig utpekade av det som hänt i Stockholm, säger Bejzat Becirov. Jag förstår att teve och tidningar är fyllda av rapporter om denna terrorist. Så måste det vara. Men det leder tyvärr till en skuldbeläggning av alla muslimer i Sverige, eller att de känner sig skuldbelagda."

"Bönestund i moskén Islamic Center i Malmö leds av Mustafa al-Jenabi som bor i Köpenhamn":


Källa, Dagens Nyheter torsdag 16 december 2010:"Vilka extremistgrupper finns i Sverige? Vad får personer att ta till våld för att uttrycka sina åsikter? Ställ dina frågor till Daniel Poohl, chefredaktör för tidningen Expo."


"Anders: Ingen fråga, bara en undran. Kort efter dådet fruktade en muslimsk talesman att det skulle "släppa lös mörka krafter". Idag säger Bejzat Becirov i DN att muslimer kan bli utpekade på samma sätt som judarna under nazismen. Mycket möjligt, men vad jag vet självmordsbombade aldrig judar tyska folksamlingar eller uppmanade till mord på tyskar. Och har inte de "mörka krafterna" redan slagit till? Det verkar finnas en vilja bland muslimer att utmåla sig som offer istället för att stävja extremismen.

Daniel Poohl: Detta handlar om ju om en idé om vilka muslimerna/judarna är. De muslimer som är rädda för att bli måltavlor för "mörka krafter" har ju ingenting med bomben att göra. Men de kanske uppfattas ha det av förövarna. I Hitlertyskland använde man en annan argumentation för att utmåla den judiska gruppen som ett hot, de var ett hit mot rasen, de styrde världen, bankerna och ansågs ligga bakom allt ont som drabbade tyskland."


Källa, Dagens Nyheter torsdag 16 december 2010:


Reepalu ger Becirov svar på tal om islamism, 16/12 2010:

Inga kommentarer: