2010-12-19

Muslimska friskolan på YouTube


Bengt-Einar har ett par klagomål på vissa som inte har betalat avgiften för Muslimska friskolan!

OllieCompany 15 september, 2010

Hör videoupptagningen:


Inga kommentarer: