2010-12-25

Islamic Center inspekterade Östra kyrkogården


"Biskopen gjorde tillsammans med medarbetare och företrädare för olika trossamfund en vandring på Östra Kyrkogården. På plats fanns bland andra Daniel Kovermann, Mosaiska församlingen, Blazo Kozarski, Makedoniska Ortodoxa kyrkan, Bejzat Becirov, Islamic Center och kyrkogårdschef Malte Sahlgren. Foto: Maria Lundström:


Torsdagen den 15 maj samlades biskopen med sina medarbetare för att tillsammans med företrädare från flera olika församlingar i Malmö göra en vandring på den av mångfald präglade kyrkogården. På plats fanns Daniel Adner, Romersk-Katolska kyrkan, Blazo Kozarski, Makedoniska Ortodoxa kyrkan, Bejzat Becirov, Islamic Center"

"Slutpunkt för vandringen var den muslimska delen av kyrkogården. De 60 000 muslimer som bor i Malmö representerar 130 nationaliteter. En hel del tillhör sekter med specifika önskemål vad gäller begravningen, något som kan vara en utmaning, påpekade Bejzat Becirov från Islamic Center."


Källa, Svenska kyrkan i Lunds stift 2010:


Inga kommentarer: