2010-12-09

Somalier startar arabisk friskola


"En friskola med inriktning mot arabiska som språk och kultur har fått tillstånd att starta i Borås.

Men den nya politiska ledningen i kommunen ska överklaga.

Framtidsskolan vill starta en grundskola med alla årskurser från förskoleklass till och med nionde klass. Skolan räknar med att vara fullt utbyggd år 2014 och ska då kunna ta emot 400 elever. Profilen är språklig/etnisk och Framtidsskolan kommer att erbjuda arabiska som språk och kultur.

Mohamed Aabi arbetar med att leta lokaler till den skola han nu fått lov att starta."

Aabi är inte lärare"

" – Vi har inte behov av en skola till i Borås, säger kommunalrådet Lena Palmén (S)."

"Partiets besked är att de är emot alla skolor som är segregerande."


Källa, Borås Tidning tisdag 7 december 2010:


Inga kommentarer: