2010-12-10

Römosseskolans rektor i möte med USAs ambassad


"Med på mötet var också Abdirisak Waberi, som rektor för Römosseskolan. Även han beskrev sina landsmäns situation i Göteborg som hopplös, där invandrade svensk-somalier aldrig kommer känna sig som svenskar.

Enligt GT slår rapporten också fast att Bill Werngren välkomnar besök från amerikanska ambassaden, för att detta kan uppmuntra "samhällsledare till dialog". Officiellt skulle också besöket hjälpa Göteborg med integrationsproblem. Där framkom även att Washington var intresserat av andra muslimska minoritetsgrupper.

Det gällde särskilt Bellevuemoskén med omkring 5 000 medlemmar, varav majoriteten har sitt ursprung i Somalia. Säpo har tidigare utrett moskén, för att den har tagit emot pengar från en grupp som FN klassar som en terrororganisation.

I senare samtal mellan amerikanska ambassaden i Stockholm och Göteborgs kommun sammanfattar Werngren att besöket lett till nya samarbetet och projekt med unga muslimer"


Källa, Göteborgsposten fredag 10 december 2010:"Abdirisak Waberi, principal of Römosseskolan, also attended the meeting. He described the situation of his countrymen as hopeless and that Swedish-Somalis could never feel like Swedes."

Källa, Göteborg Daily fredag 10 december 2010:
http://webnews.textalk.com/goteborg-daily/news/segregation-in-gothenburg-on-wikileaks

Inga kommentarer: