2010-12-24

EU hjälper Rosengårds dåliga skolor


Malmö stad

Pressmeddelande

11,2 miljoner kr för en bättre arbetsmiljö

2010-12-22 09:26


Nu är det klart att förskolor och skolor i Rosengård får 11,2 miljoner kr av ESF till projektet Hälsa och Lärande i Skolan. En av satsningarna på kunskapsutveckling inom Framtidens skola i Rosengård.

Arbetsmiljöverket konstaterade i våras att det finns ett stort engagemang inom förskola och skola i Rosengård för en hälsosam arbetsmiljö för barn och vuxna. Men samtidigt känner sig många av medarbetarna otillräckliga på grund av bristande stöd i frågan.

- En signal som vi tar på största allvar. Verktygen och förutsättningarna att kunna göra sitt jobb måste naturligtvis finnas där. En bra och hälsosam arbetsmiljö för barn och medarbetare är också grunden för en ökad måluppfyllelse i våra skolor, säger barn och ungdomschef Jytte Lindborg.

Med de 11,2 miljonerna kommer Barn och Ungdom inledningsvis att göra en analys och kartläggning av ohälsa i verksamheten och behovet av kompetensutveckling både hos medarbetare och ledare.

- Steg två blir att ge verktyg i form av ökad kunskap och nätverk för att förbättra den fysiska och psykiskosociala arbetsmiljön. Hälsa och Lärande i Skolan är en viktig del i kompetensutvecklingspaketet i Framtidens skola, säger Jytte Lindborg.

Elisabet Graci, psykolog i Rosengårds Resursteam, blir projektledare för Hälsa och Lärande i Skolan under de två och halvt år projektet pågår.

Framtidens skola i Rosengård har fokus på barn och ungdomars hela levnadssituation. Det är ett utvecklingsarbete med tankar om profilskolor, förutsättningar för lärande hela dagen, men också om att rätt person ska vara på rätt plats. Rosengårds skolor ska vara det självklara valet för elever, föräldrar och medarbetare där alla elever ska ha förutsättningar att gå vidare till gymnasiet.

Läs mer på malmo.se/rosengard

För mer information

Jytte Lindborg, barn och ungdomschef i Rosengård
Telefon: 0705-38 97 00
E-post: jytte.lindborg@malmo.se

Åsa Persson, informatör Rosengård
Telefon: 0733-24 15 87
E-post: asa.persson@malmo.se

Källa, pressmeddelande från Malmö stad onsdag 22 december 2010:


Islamiseringstidningen Sydsvenskan hyllar naturligtvis skatteflödet från Europeiska Socialfonden till Sveriges sämsta skolor på Rosengård:

"Miljonbidrag
till skolprojekt

■ Skolor och förskolor i
Rosengård får 11,2 miljoner
kronor av Europeiska
socialfonden
"

Källa, Sydsvenskan sidan C2 julafton 24 december 2010.

Inga kommentarer: