2010-12-14

Sufi har 50 muslimska friskolor i Västeuropa


"Sufismen, islams mystiska gren, har stor spridning runtom i den muslimska världen. Framförallt utanför arabvärlden. Många av de stora sufiordnarna har efterföljare även i Europa."

"Turken Fethullah Gülens idéer har stor spridning i världen, och hans budskap är att traditionella muslimska värderingar ska anpassas till en sekulär, modern värld. Utbildning är navet, och Gülenrörelsens kärna är skolor som står för en vetenskaplig undervisning. I Västeuropa finns omkring femtio friskolor som startats utifrån detta perspektiv."


Källa, Dagen tisdag 14 december 2010:


Güleninspirerade skolor i Skandinavien : Gülenrörelsen och dess skolor runt om i världen:

Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia 2010:

Inga kommentarer: