2010-12-24

Rektor Waberi granskas av Skolinspektionen 2011En läsare har hört av sig och bifogat ett mejl från Skolinspektionen daterat onsdag 22 december 2010. Det rör den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Där framgår att rektor Abdirizak Waberi (m) vid Islamiska skolan ska hårdgranskas 2011, efter att skolan anmälts av tre olika personer.

Ärende med diareinummer 41-2010:5877 ur mejlet ovan:
I
"Skolinspektionen har tagit emot tre anmälningar i vilka det ifrågasätts om rektorn vid Römosseskolan kan fullgöra sitt uppdrag som rektor då han samtidigt är riksdagsledamot.
I
Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor. Denna regelbundna tillsyn utförs av Skolinspektionens regionala enheter. Tillsyn av Römosseskolan kommer att ske i början av 2011. Rektorns ledarskap och förtrogenhet med den dagliga verksamheten kommer att vara en del i denna granskning. Uppgifterna i ärendet lämnas till den enhet som ansvarar för tillsynen av Römosseskolan."

Inga kommentarer: