2010-12-10

USAs ambassad försökte omvända muslimsk friskola


"GÖTEBORG. Här larmas USA om den misslyckade integrationspolitiken i Göteborgs kommun. "Houston, we have a problem", skriver stadskansliets Bill Werngren. I dag kan GT avslöja de hemliga ambassadsdokument från Wikileaks som handlar om Göteborg."

"Abdirisak Waberi, i höstas nyinvald som riksdagsledamot för Moderaterna, var inbjuden till träffen i sin roll som rektor för Römosseskolan, den islamistiska friskolan i stadsdelen Gårdsten. Enligt dokumentet ska Waberi ha beskrivit sina svensk-somaliska landsmäns situation som hopplös:

"De som invandrat till Sverige "kommer aldrig att känna sig som svenskar", vilket skapar en känsla av alienation."

"Under besöken i Göteborg har ambassadpersonal även presenterat amerikansk kurslitteratur till Römosseskolan. I detta sammanhang har rektorn Abdirisak Waberi förklarat att orsaken till att elever väljer den muslimska friskolan framför kommunala alternativ - är att de slipper trakasserier där.

I uppföljningssamtal mellan amerikanska ambassaden i Stockholm och Göteborgs kommun har Bill Werngren enligt dokumenten även fastställt att besöket i Göteborg hjälpt kommunen att starta nya samarbeten och projekt med flertalet unga muslimer."


Källa, Göteborgstidningen fredag 10 december 2010:


Inga kommentarer: