2010-12-20

Ögårdsskolan tjänade felaktigt pengar på fritidsverksamhet


"Islamic center driver den muslimska Ögårdsskolan med tillhörande fritidsverksamhet, något som man har tjänat mycket pengar på utan att betala skatt. Man har hävdat att verksamheten är ideell, och att intäkterna från skol- och fritidsverksamhet inte överstiger gränsen på 10 procent av verksamhetens totala intäkter."

Källa, Nationell Idag måndag 20 december 2010:


"Islamic center i Malmö kommer att få betala mer skatt, eftersom verksamheten inte kan klassas som helt ideell."

Källa, Kyrkans Tidning måndag 20 december 2010:


Inga kommentarer: