2010-12-23

Muslimsk friskola fick nazistiska flygblad"En dag för några veckor sedan låg en bunt flygblad i brevlådan hos Växjö islamiska skola, en liten stenbyggnad i stadsdelen Hovshaga. Flygbladen var från Nationalsocialistisk front, NSF, öppet bekännande nazister som förfäktar den vita rasens överhöghet.

En av lärarna fann flygbladen på morgonen och kastade dem. Sparade bara ett exemplar och gav det till rektorn.

Det var knappast en slump att flygbladen hamnade där. Inte bara för att skolan är muslimsk - fast det säkert hjälpte - utan för att rektorn är Ismail Abuhelal.

Han är ordförande i den kommitté som planerar ett moskébygge i Växjö. Han är imam för Växjös muslimer och ordförande i Växjö islamiska förbund. Han befinner sig i stormens öga när nazisterna i såväl NSF som det mer våldsinriktade Blood & Honour utsett Växjö till brännpunkten i sin kamp."

"Såväl telefonen på rektorsbordet som mobilen ringer ständigt. Besökare kommer. En pappa vill prata om mer utbildning i islam i skolan. TV4 i Malmö vill intervjua. Skolans ekonomi ska skötas, scheman läggas, pengar till moskébygget samlas in.

Inför nazisternas demonstration förra helgen var många föräldrar oroliga.

- De ringde och undrade: "Vågar vi skicka dit barnen nu?" Securitas var här hela helgen och höll skolan under bevakning, men inget hände.

- En del har tyckt att vi inte borde ha med ordet "islamisk" i skolans namn, men jag tycker det är viktigt. Vi har inget att gömma.

I denna skola, som nu är inne på sin tredje termin, är alla lärare svenskar utom i två ämnen: arabiska och islam. Islam läser barnen i två 40-minuterslektioner per vecka:

"Man hinner inte utbilda dem till extremister precis."

Och han berättar om sin reaktion på det tv-program i våras där övergrepp på elever i muslimska friskolor avslöjades.

- Skolor som inte sköter sig ska inte få fortsätta, vare sig de är islamiska eller inte. Vi är med i föreningen Sveriges islamiska skolor och jag var glad att ingen av våra skolor fanns med i programmet."


Källa, Dagens Nyheter torsdag 23 december 2010?Inga kommentarer: