2010-12-14

Majoritetssamhället öppnar för muslimska friskolor


"Bristen på moskéer i Sverige beror inte på islamofobi, utan finansieringsproblem. Växjö är därvidlag ett exempel. Jämförelser mellan islamofobi och 1930-talets antisemitism haltar. Inte minst eftersom huvuddelen av Europas muslimer lämnat förtryckande hemländer och anlänt till ett Europa som tillämpat en uppenbart generös invandringspolitik.

Majoritetssamhällets traditionella institutioner; folkhögskolor, scoutförbund och friskolor har öppnats för muslimska organisationer. Ibland har majoritetssamhället till och med gått för långt, som när statliga imamutbildningar diskuterats. Det är förslag som grundats i låga kunskaper och medvetenhet om religion i allmänhet och islam i synnerhet."


Källa, ledare i Smålandsposten tisdag 14 december 2010:


Inga kommentarer: