2010-12-17

Skolor ska motverka islamism


"Säpo pekar på vikten av undervisning i kritiskt tänkande och att eleverna kan analysera propagandateknik och sidor på internet.

–Det är det vardagliga arbetet med värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter som ger skolan en viktig roll, säger Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP).

Skolor som behöver stöd för att förebygga och motverka islamism bör få det, påpekar hon, även om hon anser att det för tidigt att utlova speciella initiativ, vilket efterlyses i rapporten.

–Jag vill först skaffa mig en bild av det arbete som redan pågår. Frågan handlar inte bara om militant islamism utan om extremism överhuvudtaget."

"säger Robert Örell, verksamhetschef för Exit.

Han är positiv till att Exit får en roll i en nationell plan mot extrem islamism.

–Vi har ganska nyligen kontaktats av några från den gruppen, personer som har lämnat radikal islamism, säger Örell."

Källa, Svenska Dagbladet fredag 17 december 2010:


Läs mer:

Inga kommentarer: