2010-12-15

Den svenska DDR-skolan


"Under 1970- och 1980-talen åkte tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal på utbildning i kommunistdiktaturen DDR. Många av dem finns idag i såväl Säpos som Stasis register."

"Det enda jag behövde betala var tågbiljetten till färjan i Trelleborg. Allt annat ingick: boende, mat och till och med fickpengar under helgerna."

"Utbytet med DDR påverkade läroplaner, undervisningsmetoder och terminologin som 'specialfunktionärer' och 'arbetslag'."

"Texterna i den svenska läroplanen och den östtyska är nära nog identiska"


Läs hela historien på sidorna 16-21 i Lärarnas Riksförbunds facktidning Skolvärlden nummer 10, december 2010.


Inga kommentarer: