2010-12-11

Samtliga Rosengårds skolor profileras


"Hela skolväsendet i Rosengård ska förändras i grunden. Stadsdelsledningen vill bryta upp nuvarande rektorsområden och skapa områden med egna ämnesprofiler. Men planerna möter protester från skolor och fackliga organisationer."

"Dagens rektorsområden med geografisk uppdelning försvinner.

Istället är avsikten att inom stadsdelen skapa tre områden med starka ämnesprofiler, som ska genomsyra arbetet från förskola till nian.

Apelgårdsskolan, Kryddgårdsskolan och omgivande förskolor får profilen naturvetenskap.

Värner Rydénskolan, Örtagårdsskolan och omgivande förskolor får IT och entreprenörskap.

Rosengårdsskolan och omgivande förskolor får samhälle, sport och språk.

Ämnesprofilerna ska enligt förslaget genomsyra allt från pedagogiska teman till utrustning, inne- och utemiljöer, grafiska element och hemsidor.

Som ett led i storförändringen ska tre nya tjänster som områdeschef annonseras ut."


Källa, Sydsvenskan sidan C2 lördag 11 december 2010:


Självklart behåller samtliga skolor på Rosengård sin profil med stenkastning och mångkultur.

Inga kommentarer: