2010-12-09

Muslimer vill att DO försvarar muslimska friskolor


"Muslimska organisationer: Tack Linna för att du reagerar mot muslimhatet"

"Antimuslimismen har hamnat i mittfåran i Sverige där man på ledarplats gömmer sig bakom en dimridå av liberalism. Det skriver Fatima Doubakil, Kitimbwa Sabuni, Osman Karrani och Mohammed Amin Kharraki."

"Det heter att religionsfrihet råder och friskolereformen tillåter att skolor bildas på konfessionella grunder. Ändå finns ett drev mot muslimska friskolor där det på svaga grunder hävdas att friskolorna inte håller kvaliteten och ska få sina tillstånd indragna. Svenska muslimers moskéer och bönelokaler drabbas av ständiga attacker och hatbrotten mot muslimer ökar. Ändå finns inget tydligt gensvar från samhällets sida för att skydda svenska muslimer och deras egendom."


Källa, Newsmill tisdag 7 december 2010:


Inga kommentarer: