2010-12-08

Hjärpe vill dra tillbaka svenska förband från Afghanistan


"Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, hävdar att de svenska förbanden bör dras tillbaks av två goda skäl:

”För det första skall de lämna sitt uppdrag, eftersom läget i Afghanistan inte förbättrats utan försämrats. Möjligheten till en bestående positiv insats är idag minimal. Risken är snarare att våra trupper blir spelbrickor, som utnyttjas i klanuppgörelser och i etniska stamkonflikter. För det andra löper de en risk – genom den nuvarande befälsordningen – att uppfattas som delar av den US-amerikanska krigföringen i Afghanistan med dess brott mot FN-deklarationen och mot internationella konventioner.”


Källa, Värmlands Folkblad 4 december 2010:


Inga kommentarer: