2010-12-09

Ögårdsskolans rektor om fritidsgårdar


Becirov är rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö.

Varför behövs fritidsgårdar?

"Bejzat Becirov, rektor Islamic Center

– Det finns ett stort utbud av fritidsverksamhet för unga idag, men det är viktigt att den sker under organiserade former. Annars finns det risk för att problemen bara flyttas omkring.

Strukturerad ungdomsverksamhet lär unga att ha respekt för olika kulturer och vad de har för innebörd. Vi måste ge unga den chansen, så att de kan växa och ta hand om välfärdsamhället."


Källa, Vårt Malmö nummer 9, december 2006, sidan 5:


Inga kommentarer: