2010-12-02

Imamen på Ögårdsskolan om skolbarn som rebeller


Ayoub Chibli är Islamic Centers imam och lärare på dess muslimska friskola Ögårdsskolan i Malmö. Så här porträtteras han av journalisten och författaren Per Brinkemo:


"I hans arbete i moskén, där han bland annat är familjerådgivare möter han ofta föräldrar som är förtvivlade över att de känner att de tappar greppet om sina barn."

"Och så kommer människor till Sverige, sätter sina barn i den svenska skolan. De möter kanske Lisa, fröken och 24 år. Hon är klädd på ett sätt som är helt annorlunda än de lärare föräldrarna en gång hade. För somliga kan hennes kläder upplevas som provocerande fast hon i svenskens ögon är helt normalt klädd."

"Vilket får till konsekvens att man också ifrågasätter föräldrarna och deras rätt till auktoritet. Ayoub har berättat för mig att många föräldrar upplever att den svenska skolan lär barnen att bli rebeller."

"Och lärarna försöker förtvivlat få föräldrarna engagerade i barnens skolarbete, men det är inte deras tradition att ”lägga sig i” skolarbetet och de känner sig många gånger underlägsna om och när de kommer till skolan på grund av språkbarriärer."


Källa, Brinkemobloggen 7 december 2009:


Bild på Ayoub Chibli:
http://brinkemo.bloggsida.se/files/2009/12/02-215x300.jpg

Inga kommentarer: