2010-12-03

Arabisk misshandel anmäld på Waberis Römosseskolan

Skolinspektionen har 28 november 2010 diariefört en anmälan ovan om kränkning av elev vid den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg. Rektor är den moderate riksdagsmannen Abdirizak Waberi:

Barn- och elevombudet
Skolinspektionen
Ärendenummer: 2010:6240
Ärendemening:
Anmälan angående kränkande behandling för elev vid Römosseskolan i Göteborgs kommun


Så här står det i anmälans aktbilaga 1, som återfinns på de tre bilderna ovan:


ANMÄLAN

Jag vill härmed anmäla Römosseskolan

Römosseskolan
Kanelgatan 38
434 39 Angered
031-3319622


KRÄNKNING AV FLICKOR

Islam lektionen berivs i moskén med koran läsning.


TVÅNG ATT LÄSA ARABISKA SOM HEMSPRÅK

Skolan har arabiska och hemspråk men som hemspråk måste man välja somaliska eller arabiska

Även barn med andra hemspråk tvingas läsa arabiska.


BROTT MOT RELIGIONSFRIHET

Alla barn tvingas att be alla från 6 åringar som inte är obligatoriskt för att be upp till nior som själva borde få välja.


DÅLIG UTBILDNING

Många har IG och även de som går ut med MVG har svårt att klara skolan på gymnasiet.


KRÄNKNINGAR OCH BRÅK

Förekommer dagligen grovt språk och så mycke bråk att undervisningen blir lidande eller inte alls går att genomföra alls.


BRIST PÅ INTEGRERING

Barnen lär sig inte fungera i det svenska samhället utan håller sig bara till islam och somalisk/arabisk kultur.


VÅLD FRÅN LÄRARE

Framförallt arabisk/somalisk personal tar hårt tag i barn eller slår dem.


Göteborg 24 nov 2010


Inga kommentarer: