2010-12-06

Islamolog stängde sin blogg


Islamologen har i december 2010 stängt sin blogg Bög i Beirut:

Det gjorde hon efter att bloggen Muslimska Friskolan 30 november 2010 berättat om den:

Bild från Erica Li Lundqvists blogg Bög i Beirut:

Nu är bilden borttagen från bloggen Bög i Beirut, liksom hela bloggen:

Erica Li Lundqvist bor mitt i den vänstervridna malmöstadsdelen Möllevången:
Erica Li Lundqvist är doktorand i islamologi vid Lunds universitet:

Hon har nyligen presenterat en studie där Malmös och Lunds muslimer kartläggs. I den skrev hon nedsättande om bloggen Muslimska Friskolan. Islamic Center och den muslimska friskolan Ögårdsskolan, beskrev hon enbart i positiva ordalag och utelämnade helt att moskéns VD Bejzat Becirov dömts för bokföringsbrott:

Erica Li Lundqvists Bög i Beirut var en blogg inriktad på islam. Sidan fick stänga ner i december 2010 på grund av att den uppmärksammades. Sidan samlade mängder av positiv information kring muslimska HBT-personer, men även generellt om islam och muslimer i Beirut.

Erica Li Lundqvist har sållat sig till den dominerande skara islamforskare som till 90 % beskriver muslimska friskolor som rent igenom positiva, trots att knappast någon annan grupp av friskolor eller kommunala skolor är lika överrepresenterade för anmälda brister och överträdelser hos Skolinspektionen. Muslimska friskolor tillhör oftast Sveriges sämsta och sämst fungerande. Således saknar dessa islamologer all vetenskaplig trovärdighet i sina slutsatser om muslimska friskolor. Vill man veta hur de fungerar får man gå till Skolinspektionen eller bloggen Muslimska Friskolan, som är Sveriges största sida för muslimska friskolor.

Till och med media har en mer rättvisande bild om tillståndet i muslimska friskolor än islamforskare. Redan när islamforskarna påbörjade sina studier i islamologi, hade de en starkt positiv inställning till den totalitära ideologin islam och dess utövare. Detta förblindar dem så att de inte förmår inta en kritisk hållning till studieobjektet islam.


Inga kommentarer: