2010-12-06

Staten ska betala framtida moskébyggen– 6 december, 2010

I onsdags mötte samfundsminister Stefan Attefall (KD) för första gången företrädare för ett femtiotal trossamfund. Efter mötet öppnade han för att utreda om statligt stöd för moské- och kyrkbyggen."

" – Staten skulle kunna spela en större roll när det gäller möjligheten för till exempel syriskortodoxa kyrkan och muslimska samfund att bygga sina egna möteslokaler som de är i stort behov av, säger Stefan Atefall.

Han fotsätter och säger att det är ett sätt för staten att hjälpa till och samtidigt bidra till integrationsprocessen.

En av deltagarna på mötet var Helena Benaouda från Sveriges muslimska råd. Hon liksom de andra deltagarna som Tro & Politik talade med är nöjda med mötet och berömmer initiativet."

Källa, Tro & Politik måndag 6 december 2010:


"Vad gäller statsbidrag till samfunden tycker Stefan Attefall att särskilt invandrarkyrkor ska ha lättare att få bidrag. Och på så sätt också bidra till integrationsprocessen i Sverige.

- Kyrkor som engagerar många människor med utländsk bakgrund har inte alltid den ekonomiska kraften som etablerade kyrkor och samfund i Sverige har. Där skulle staten kunna spela en större roll och hjälpa till när de skapar sina egna möteslokaler."

Källa, Dagen torsdag 2 december 2010:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=237241


"Stefan Attefall lovade att försöka åtgärda en rad praktiska bekymmer som samfundsledarna la på hans bord: snabbare handläggning av arbets- och uppehållstillstånd för utländska medarbetare; ekonomiskt stöd till invandrarsamfundens lokalbyggen; liksom möjligheten till halal- och kosherslakt."

"En fråga som lyftes under mötet var samfundens möjlighet att bidra till integrationen i samhället, inte minst genom att tillhandahålla trygga mötesplatser för människor som är nya i landet."

Källa, Världen Idag torsdag 2 december 2010:
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=9246&Itemid=98

Inga kommentarer: