2010-12-02

Muslimsk friskola förklädd till Montessori


"Den planlagte Drammen Montessoriskole omtales som en tyrkisk skole i en tyrkiskspråklig nettavis.

DRAMMEN: Drammens Tidende har flere ganger omtalt planene om en Montessoriskole i Drammen. Bak initiativet står tyrkiske Drammen kultur- og utdanningsforening (DKUF), som i dag driver leksehjelp for tyrkiske barn på Strømsø. Initiativtakerne har så langt ikke villet prate om skolen, men i slutten av forrige uke ble skolen omtalt i den tyrkiskspråklige nettavisen Zaman Iskandinavya.

Hyllest

Ifølge avisen skal skolen bli en tyrkisk skole med «tyrkiske-ættede lærere» som pådrivere. Ifølge artikkelen støtter også ordfører Tore Opdal Hansen opprettelsen.– Jeg ser på det som en unik/god mulighet for min by (Drammen) at det opprettes en tyrkisk skole, siteres han på i artikkelen."

"Ifølge flere kilder i det tyrkiske miljøet er DKUF tilknyttet Fethullah Gülen-bevegelsen, men Drammens Tidende har ikke fått bekreftet dette. Gülen er en tyrkisk predikant som ifølge Wikipedia forkynner tradisjonell, mainstream islam."

Källa, Drammens Tidende onsdag 1 december 2010:


"Unni Helland lurer på om den planlagte Montessoriskolen i Drammen egentlig er en fordekt muslimsk skole."

Källa, Drammens Tidende 18 november 2010:


"Montessoriskole feilstaves flere steder i søknaden fra Drammen Montessoriskole."

Källa, Drammens Tidende 14 maj 2010:


"GA OPP: Muslimen Trond Ali Lindstad har forsøkt å starte muslimsk skole i Drammen tidligere, men måtte den gangen gi opp. Nå søker det igjen om å drive muslimsk grunnskole, denne gangen en slags Montessori-skole."

Källa, Drammens Tidende 18 november 2010:


"Er den planlagte Montesorriskolen egentlig en muslimsk privatskole? Mye kan tyde på det, etter at Drammens Tidende har avdekket at skolen i en tyrkisk nettavis blir omtalt som den tyrkiske skolen. Omtalen av skolen kommer i et intervju med Drammensordføreren Tore Opdal Hansen (H), som visstnok også skal være svært så positiv til planene."

Källa, Human Rights Service onsdag 1 december 2010:


Inga kommentarer: