2010-12-01

Två nya anmälningar mot Waberis Römosseskolan


Moderaternas riksdagsman Abdirizak Waberi ligger illa till. Anmälningarna mot den muslimska friskolan Römosseskolan där han är rektor haglar in. Efter att bloggen sist skrev har två nya anmälningar inkommit till Skolinspektionen:

Ärendenummer: 2010:6240
Reg.datum: 2010-11-29
Ärendemening: Anmälan angående kränkande behandling för eleerv vid Römosseskolan i Göteborgs kommun

Ärendenummer: 2010:6127
Reg.datum: 2010-11-19
Ärendemening: Anmälan angående skolsituation för elev vid Römosseskolan i Göteborgs kommun


Sedan tidigare finns tre färska anmälningar mot Römosseskolan:

SDUs anmälan:
2010:6049
2010-11-15
Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/11/sdus-anmalan-mot-romosseskolan.html

Föräldern Fatima Haddads anmälan:
2010:5926
2010-11-02
Anmälan av skola Römosseskolan i Göteborgs stad
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2010/11/muslimsk-foralder-anmaler-muslimska.html

Anders Johanssons anmälan:
2010:5877
2010-10-29
Anmälan angående skolsituation för elev vid Römosseskolan i Göteborgs kommun


Källa, Skolinspektionens diarium, med sökord Römosseskolan:

Inga kommentarer: