2011-06-06

En 88:an - åttiotal
Vid Ribergsborgsstranden i Malmö ligger den Blå kiosken. En arab köpte glass där idag. Han bad om en 88:an. När kioskägaren inte omedelbart förstod den brutna svenskan, försökte araben förtydliga sin beställning. - Åttiotal, tillade araben.

Etymologiskt kommer inte glassen 88:an ur åttiotalet. Den kom 1964 och anspelar inte på 1980-talet. Men det förstod inte araben, eftersom han inte bodde här då utan smugglats in de senaste åren. Språkförbistringen är i detta fall en lindrig variant av alla de missförstånd som uppkommer med stor muslimsk inflyttning.

För övrigt var Scaniabadet i Västra Hamnen fullt av araber. Svenskarna var i en förkrossande minoritet, uppskattningsvis högst 15 procent. Det är socialdemokraternas kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu som utrotat svenskarna med sin politik. Försöker estländaren hämnas baltutlämningen?


Inga kommentarer: