2011-06-14

Varför behöver muslimska somalier sommarskola?


Kommunala Rinkebyskolan pryds av muslimska symboler som en minaret och fönster till en moské. Varför ska islam lyftas fram när skolans muslimska elever tycks ha svårt med studierna?

SVT Rapport visade ikväll Rinkebyskolan där många muslimska elever från Somalia behöver sommarskola för att klara matematiken.

Ingen ställer fråga varför de inte klarar skolan under terminerna. Läser de inte läxan eller närvarar de inte på lektionerna? Det räcker faktiskt med att bruka allvar i skolan för att klara ett godkänt i matematik, så vari ligger problemet för dessa elever som med skattebetalarnas pengar måste hålla lärare och lokaler igång på sommarloven?


"Totalt har 378 kommuner och fristående skolor ansökt om statsbidrag för att ordna undervisning för elever som gått ut gymnasiet utan betyg."

"Totalt har regeringen avsatt 60 miljoner kronor till sommarskolor."


Se inslaget i SVT Play tisdag 14 juni 2011: http://svtplay.se/v/2453810/rapport/stort_intresse_for_sommarskola

Inga kommentarer: