2011-06-19

Muslimska friskolor bevarar hederskulturen
"Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, efterlyser åtgärder mot hedersvåld:

Kommentarer av ordförande Sara Mohammad


– Kunskapshöjning om hedersvåld hos myndigheter och bland allmänheten.

– Omedelbar kriminalisering av tvångsäktenskap. "Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) har lovat det. Men hur lång tid ska det behöva ta?"

– Stäng religiösa friskolor. "De bidrar till hundra procent till att bevara hederskulturen".

– Förbud mot slöja för barn. "Småflickor ska inte behöva sexualiseras och dölja sin kropp"
Inga kommentarer: