2011-06-08

Herslow kallade Becirov för fifflare i radion
I direktsänd närradio kallade Skånepartiets partiledare Carl P Herslow den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor Bejzat Becirov för fifflare. Det var idag onsdag 8 juni 2011 som Herslow fick ett telegram. Han läste upp det i radion. Telegrammet var hämtat från bloggen Politiskt Inkorrekt och handlar om Islamic Centers VD Becirov. Aftonbladet satte på nationaldagen en svensk flagga i moskéns minaret:


"Moskén är Islamic Center i Malmö, numera helägd sedan hösten 2009 av massmördaren Muammar Khaddaffi genom den libyska muslimska organisationen World Islamic Call Society. Köpeskilling: 37 miljoner kr. Det var även World Islamic Call Society som betalade för marken på 1980-talet när grundaren och fifflaren Bejzat Becirov skulle bygga den."


Passagen ovan som lästes upp är hämtat från bloggposten nedan hos Politiskt Inkorrekt 6 juni 2011: http://politisktinkorrekt.info/2011/06/06/aftonbladet-vi-firar-mangfald-i-dag-%e2%80%93-inte-enfald/


Inga kommentarer: