2011-06-02

Muslimsk friskola behöver två lärare per klass samt egen särskola
Massinvandringen visar sitt rätta ansikte när en muslimsk friskola berättar att det krävs inte bara en utan två lärare per skolklass. Dessutom måste denna friskola i Vällingby ha en helt egen särskola, bland annat med anledning av de många inavlade kusinäktenskapen.


"Al-Azharskolan

Huvudman för skolan är Stiftelsen Al-Azhar. Skolan är en svensk grundskola med muslimsk profil. Utöver grundskolans vanliga ämnen läser man om Islam 1 lektion/vecka. Skolan är öppen för alla. Man behöver inte vara muslim för att studera/arbeta här. Vi har behöriga lärare i alla klasser och två lärare i varje klass upp till skolår 6."

Källa, Stockholms stads hemsida för serviceenheter i Vällingby, juni 2011: http://stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?kontakt=&enhet=3d89dd84f3574ac383ba416c9915bfb6


Inga kommentarer: