2011-06-05

Skolexpedition på arabiska
"Alla Nationers Fria Skola är en F-9 skola som har funnits i över 10 år."


"Kontakta oss

Expedition: 08-464 93 85 (arabiska)

Rektor Lena Qvarfort: 076-948 13 90 (svenska)

Bitr. rektor Helena Jekell King: 076-948 13 91 (engelska)

Fax: 08-464 93 84

E-post: info@anfs.se"


"Under 2011 har vi undervisning i arabiska, kurdiska och somaliska på skolan. I det största språket, arabiska, erbjuds två gånger 60 minuters undervisning per vecka, och för de yngre ligger lektionerna integrerade i den samlade skoldagen."


"Alla Nationers Fira Skola (ANFS) är en fristående skola som ligger i Vårberg, Stockholms stad. Skolan startade år 2000 och har idag ca 180 elever."


Elevbild från ett klassrum i Alla Nationers Fria Skola: http://anfs.se/images/stories/anfs_top1.jpg


Källa och hemsida för ANFS: http://anfs.se/

Inga kommentarer: