2011-06-20

Muslimska friskolor är farliga enligt budgetdebatten"Följ budgetdebatten här

Tolv timmars diskussion om Göteborgs framtid. Följ budgetdebatten i fullmäktige på gp.se under hela måndagen."


"14.15

Debatten spretar när diskussionen fortsätter under den oerhört långa rubriken Kultur, mänskliga rättigheter, jämställdhet, integration, funktionshinder, HBTQ.

Folkpartiet vill ha gratis inträde på stadens museer.

Sverigedemokraterna vill inte ha muslimska friskolor eller nån moské.

De rödgrönas åsikter framförs av Thomas Martinsson (MP). Avslutningsvis framhåller han att sociala hänsyn i upphandlingen kan vara ett bra redskap för ökad integration.

13.40

Patrik Ehn (SD) börjar med att det är viktigt med svensk kultur och att kommunen bör ta en aktiv roll då det gäller svenska högtidsdagar. Han avslutar med att den nyinvigda moskénHisingen och muslimska friskolor är farliga."


Källa, Göteborgsposten måndag 20 juni 2011:
Inga kommentarer: