2011-06-23

Islamic Centers imam kassör åt ABFs Yallatrappan

För skattepengar lagade ABFs muslimska kvinnor mat till en konferens på kassörens Islamic Center. Klicka på tackbrevet ovan för förstoring."De matglada kvinnorna fick genomföra det verkliga eldprovet efter bara tre veckor. Då ringde en kvinna, Margareth Ekberg, från Räddningstjänsten och undrade om Yalla Trappan kunde skapa en buffé till en konferens i Malmö.

– Och det var en mycket modig kvinna, för det gällde för ”nybörjarna” att utspisa 400 personer, berättar Christina Merker-Siesjö. De hade lagat till 40 personer tidigare – så recepten tiodubblades och middagen hölls i moskén.

På väggen i Yalla Trappan hänger beviset på den lyckade dagen, ett tackbrev från Räddningstjänsten."

"Yalla Trappan är en ideell förening som bildades i april 2009. Föreningen bildades med inspiration från de av Europeiska Socialfonden finansierade Trappan-projekten, som drevs av ABF:s helägda bolag ABL."

Källa, Här Hemma nummer 2 sidorna 4 och 5 utgiven av bostadsbolaget MKB i juni 2011: http://www.mkbfastighet.se/upload/Tidningar/MKB%20nr2%202011.pdf


Bild på förstoringsbart tackbrev från Räddningstjänst Syd efter att Yallatrappan med skattepengar lagat mat på Islamic Center i Malmö:
Yallatrappan samabetar med Islamic Center som är den stora moskén i Malmö:

"Islamic Centrum – samarbete med catering för en stor konferens för R. tjänster i maj."

Källa, Yallatrappans hemsida för samarbete: http://yallatrappan.se/samarbete.html


Ordförande i Yallatrappan är vänsterpartisten Christina Merker-Siesjö som är avlönad av ABF i Malmö.

Kassör för Yallatrappan är Islamic Centers imam Mukkhidine Shirinov.

Suppleant i Yallatrappan är ABFs Lirije Latifi som även är ordförande för Rosengårds socialdemokrater.

Ledamot i Yallatrappan är Västra Skrävlinge församlings kyrkoherde Ann Aldén.

Källa, styrelsen för Yallatrappan: http://yallatrappan.se/styrelse.html


Mona Sahlin valfläskade hos Yallatrappans muslimer 6 september 2010, vilket gladde islamiseringstidningen Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/val2010/article1230388/Oppna-famnen-for-Sahlin-hos-Yalla.html


De bidragsfinansierade muslimska kvinnorna i slöja från Yallatrappan behöver gratis akupunktur för att stressa av: http://yallatrappan.se/akupunktur.html


För att ta emot de bidragsfinansierade muslimerna har akupunktören tvingats göra en arabisk version av sin hemsida: http://www.smallchange.se/?language=ar


Inga kommentarer: