2011-06-20

Så nätverkar Lunds stift med Islamic Center
"Första träffen i höst kommer att ske i moskén i Malmö. Eftersom många flyktingar också kommer från den muslimska delen av världen så är det värdefullt med en dialog över religionsgränserna. Men det handlar inte om ett samarbete, församlingarna måste komma igång med nätverket själva innan det eventuellt kan bli aktuellt."

" - Vissa församlingar tar ett stort ansvar och gör väldigt mycket. Men andra församlingar ryggar för frågan och hänvisar hellre till dem som man anser kan de här frågorna. Det resulterar i att de engagerade församlingarna går på knäna, förklarar Lena Strömberg Larsson, stiftsdiakon i Lund."


Inga kommentarer: