2011-06-30

Islamic Centers imam granskas i SR P1"Det har gått ett halvår sedan media i Sverige och i resten av världen uppmärksammade spänningarna mellan judar och muslimer i Malmö. Sedan dess talas det om behovet av kulturella och religiösa dialogforum, men hur effektivt är det med dialog för att motverka fördomar? Vilka når man och vilka når man inte? Hör Agneta Nordins reportage om prästen och imamen i Malmö om sitt kontroversiella nära samarbete som de själva betecknar som ett fredsprojekt och hör Jehoshua Kaufmann från Forum för inter-religiös samverkan i Malmö om varför han ändå tror på dialogforum."


Lyssna till inslaget i SR P1 Människor & Tro fredag 1 juli 2011 klockan 15.00:Inga kommentarer: