2011-06-14

Skolavslutning på Ögårdsskolan idag


Idag tisdag 14 juni 2011 håller Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan avslutning för låg- och mellanstadiet. Skolavslutningen hålls i den stora moskén i Malmö som är ihopbyggd med Ögårdsskolan. Den som råkar passera på förmiddagen kan alltid slinka in i moskén för att se hur en muslimsk konfesionell skolavslutning går till:

Skol kalender 2010 – 2011

Vårterminen 2011 10 januari - 14 juni

Källa, aktuellt på Ögårdsskolan: http://www.ogardsskolan.se/Html/Aktuellt.html


Inga kommentarer: