2011-06-23

Muslimska elever slipper behörighetskrav i engelska



"Var fjärde niondeklassare i Malmö saknar behörighet att läsa vidare på gymnasiet. Men den nya skollagen har ett undantag som kan hjälpa elever med utländsk härkomst."

"Han tror att den nya skollagen kommer öppna dörren till gymnasiet för ännu fler Malmöelever. De som har särskilda skäl behöver nämligen inte ha godkänt i engelska. Nästan hälften av eleverna i Malmös grundskolor är födda i utlandet eller har föräldrar som är det.

– I Sverige börjar man läsa engelska redan på lågstadiet så om man kommer hit som 11-åring har man ett stort handikapp. Men har man goda studieresultat i övrigt så får man numera läsa vidare även om man inte klarat engelskan, säger Anders Malmquist."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan torsdag 23 juni 2011: http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1501785/Hopp-om-fler-behoriga-med-ny-skollag.html


"Den 1 juli i år träder den nya skollagen i kraft."

"de nya reglerna tillåter att man räknar bort engelskan om det finns särskilda behov till det, och ändå är behörig till vidarestudier, säger Anders Malmquist, ordförande i utbildningsgruppen och stadsdelschef i Södra Innerstaden.

Särskilda behov kan vara elever med utländsk härkomst som inte har samma förutsättningar som andra när det kommer till engelskan. I Malmö kan denna regel göra stor skillnad eftersom 49 procent av Malmös grundskoleungdomar har utländsk härkomst enligt 2010 års uppgifter."

" – Det ska vi sätta oss med nu framöver och titta igenom, individ för individ."




Inga kommentarer: