2011-06-22

Islamic Center blir mötesplats om romska flyktingar
"Enligt stiftsdiakonen för kyrkan göra en allt större insats.

– Ja, trycket ökar och vi ser ju att det kommer fler, speciellt den senaste vintern. Många romer speciellt, och situationen för dem är ofta mycket svår, det är svårt att få stanna.

En första träff för det nya nätverket kommer att hållas i moskén i Malmö i höst, skriver Kyrkans Tidning. Syftet är att föra en dialog över religionsgränserna, eftersom många flyktingar kommer från muslimska länder."
Inga kommentarer: