2010-02-03

4 poliser på elev från skola i RosengårdFlera gånger har polis fått avhysa samma stökiga elev från den muslimdominerade kommunala Värner RydénskolanRosengård i Malmö. Polisen ber skolan att inte ringa fler gånger efter dem, eftersom det inte är hållbart i långa loppet. Det har fått skyddsombudet att anmäla saken, eftersom det inte finns fler medel att ta till. Rosengårds stadsdelschef Eva Alterbäck samt skolledningen hänvisar hela saken till Rosengårds nye barn- och ungdomschef Jytte Lindborg:


"Det krävdes fyra poliser för att avhysa den avstängda eleven från Värner Rydénskolan.

ROSENGÅRD. Först efter två timmar fick poliserna den aggressive eleven att lämna skolan.

Nu har lärarna på skolan tappat tålamodet och arbetsplatsen har anmälts till Arbetsmiljöverket.

I ett brev till verket skriver skyddsombudet Per Lundström om våld och hot mot elever och lärare och poliser som tvingats gripa in, men som även de tröttnat på förhållandena."

"Rektor har svarat på situationen genom att tillfälligt avbryta skolverksamheten och kalla in berörda elevers föräldrar och sedan under en tid ha en ständig återkoppling med dessa föräldrar."


Källa, gratistidningen Sydsvenskan sidan C6 onsdag 3 februari 2010:

I

Jytte Lindborg har efterträtt Leif Åhlander som Rosengårds nye barn- och ungsomschef. Jytte Lindborg har gjort karriär genom två minnesvärda händelser:

Som tidigare rektor för invandrartäta Hermodsdalsskolan i Malmö, lät hon sina elever underkasta sig islam på en korrumperad resa till Saudiarabien i Spiritus Mundis regi.

Jytte Lindborg blev historisk som första rektor i Sverige som fick sin högstadieskola Hermodsdalsskolan nerlagd för att den var för stökig och dålig.

Vad i Jytte Lindborgs skolledargärning är det som meriterar henne att befordras som rektor för dokumenterat misslyckad högstadieskola med diktaturvänliga kontakter till barn- och ungdomschef? Problemen på den nya arbetsplatsen har ju börjat direkt. Exakt samma problem med avstängda elever som Hermodsdalsskolan hade, har nu införts i Jyttes nya distrikt. Är det månne dags att Jytte Lindborg blir historisk en gång till som första barn- och ungdomschef i Sverige, där en hel stadsdel (Rosengård) får stänga sina skolor för att det är för stökigt och dåligt?


" – Situationen är ohållbar. Det finns elever som inte vågar gå till skolan i rädsla för att bli misshandlade. Och vi har lärare som utsatts för hot och våld som är sjukskrivna. Dessutom är det ett stort antal personer som känner sig stressade och mår dåligt av allt som händer, säger Per Lundström, skyddsombud på Värner Rydénskolan.

– Sedan en tid tillbaka har elever och lärare på skolan en mycket otrygg arbetsplats."

"Vid olika tillfällen har hela skolverksamheten tillfälligt fått avbrytas."


Källa, Skånska Dagbladet onsdag 3 februari 2010:
I
I
I
Intervju med Rosengårds barn- och ungdomschef Jytte Lindborg i Sveriges Radio P4 Malmö onsdag 3 februari 2010:
I
I
" – Vi har sedan en tid tillbaka haft en grupp elever som ställt till det, och i dag upplevde man att situationen blev akut, säger Jytte Lindborg, barn- och ungdomschef i Rosengård."
I
"Barn- och ungdomschefen Jytte Lindborg har i dag suttit i möte med skolledning och personal, och den akuta situationen ska nu lösas genom att gruppera om både elever och personal."
I
I
Lyssna till radiointervjun med Rosengårds nya stolthet Jytte Lindborg:
I
I
Källa, SR Malmö 3/2 2010:
I
I
I
"Eleverna har stängts av flera gånger och polisen har ingripit mot dem, men situationen har inte förbättrats, enligt ombudet."
I
Källa, TT onsdag 3 februari 2010:


Inga kommentarer: