2010-02-22

Rosengårds lärare får vad de förtjänar"I detta ingår också de riktigt hårt belastade grupper med specialproblematik, som var aktuella häromdagen när Lärarnas riksförbund krävde mer resurser till skolorna i Rosengård i Malmö där elever mår extremt psykiskt dåligt.

En pojke hade då börjat slåss och fått föras till institution. Bakgrunden är talande: familjen är krigsflyktig från Irak, pappan har krigstrauman, syskon har dött och svenska språket sviktar. Alltför tung problematik för att lägga på skolan allena. Här behövs specialkompetens för dubbla kulturer och insatser för hela familjen. Nu. Att vänta är dyrt, eftersom den här pojken självklart får men också i vuxenlivet. Det behöver man ingen vetenskaplig undersökning för att förstå."


Källa, Bohusläningen måndag 22 februari 2010:Bloggen Muslimska Friskolan vill vända på resonemanget. Lärarna på Rosengårds högstadieskolor får exakt det de röstat på i riksdagsvalen. När de lagt sina röster på något av de sju riksdagspartierna har de röstat för massinvandring, både i valet 2006 och valen dessförinnan. Det har resulterat i att riksdag och regering fått fortsatt förtroende att importera krigsskadade och illegalt insmugglade muslimer. Det har även resulterat i fortsatt ökning av utanförskapet i Rosengård.


Lärarna har röstat på riksdagspartiernas medvetna import av instabila personer från muslimska länder. När deras barn beter sig våldsamt så blir lärarna och media förvånade!!! Varför det? Lärarna och media har ju fått exakt det de röstat på - en fortsatt kriminalitet och våldsvåg som bara ökar. Det är lika gott åt lärarna på Rosengård. De har ingen att skylla på mer än sig själva.


Inga kommentarer: