2010-02-06

Segregerad simundervisning på ÖgårdsskolanLärarna på den muslimska friskolan Ögårdsskolan tvingas underkasta sig skolledningens idéer om att minderåriga pojkar och flickor ska segregeras enligt islams påbud. Klass 4 A skriver på sin hemsida hur pojkar och flickor i tioårsåldern inte får simträna tillsammans.


Vidare avslöjas att Sydsvenskan som tidigare förföljde Ögårdsskolan och Islamic Center, nu blivit det självklara valet för elevernas mediaundervisning när Sydsvenskan islamiserats:"Barnen har börjat på simskola på Lindängsbadet. De kommer att simma varje dag i 3 veckor. Först simmar flickorna och sen pojkarna."

"När det är simning så är halva klassen kvar i skolan och då övar vi mycket på att skriva sagor, fakta texter och läser.

Vi ska även ha tema tidningen i ca 1 vecka då kommer vi arbeta med Sydsvenska dagbladet."


Källa, hemsida för klass 4 A på Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö läsåret 2009/2010:


Inga kommentarer: