2010-02-14

Demokratisk vänster publicerar islamkritikArtikeln från Demokratisk Vänsters möte med Jan Hjärpe med rubriken Jan Hjärpe om rädslan för islam "Det handlar om maktutövning" har väckt reaktioner. På vår blogg har det influtit ett antal kommentarer som återges här för de som inte brukar läsa VB i bloggformatet. De flesta är på danska. Det tycks som om dessa frågor är ännu hetare i vårt grannland än i Sverige."


Källa, Veckobladet 11 februari 2010, där islamkritiska bloggares reaktioner publiceras:


Läs bakgrunden:
Inga kommentarer: