2010-02-19

Islamic Centers kriminella moské svepskäl för fristadKulturfolk använder nu attentaten mot den kriminella moskén vid Islamic Center i Malmö, som svepskäl till att med skattepengar vilja betala bostäder till författare:"Kommunstyrelsen i Malmö förväntas den 3 mars fatta beslut om att Malmö blir Sveriges fjärde fristad, berättade Carina Nilsson, kommunalråd och ordförande i Malmö kulturnämnd. Hon underströk att fristadsprojektet ingår som en naturligt del i Malmös mångkulturella profil."

"De senaste åren har Skåne som den svenska Södern återkommande figurerat i obehagliga sammanhang förknippade med främlingsfientlighet och bristande respekt för andra kulturer. Jag tänker på sådant som Sverigedemokraternas framgångar i städer som Landskrona och Helsingborg, attacker mot moskén i Malmö och alla obehagliga associationer som politikerna i Vita Vackra Vellinge väckte genom sin ovilja att ta emot ensamma flyktingbarn."


Källa, Kultur-Sörens blogg i Helsingborgs Dagblad fredag 19 februari 2010:"MALMÖ. 700 författare sitter i dag i fängelse någonstans i världen. Nu vill Region Skåne erbjuda några av dem en fristad i Skåne.

Fristadsprojektet

Att erbjuda en fristad innebär att erbjuda en förföljd kulturskapare en form av stipendium, en plats att bo på under ett eller två år, möjlighet att verka och samverka med den litterära omgivningen på den platsen, med en social och ekonomisk trygghet."


Källa, Skånska Dagbladet torsdag 18 februari 2010:


Inga kommentarer: