2010-02-17

Kommunens hatbrottsforum konkurrerar med Islamic Centers"Malmö kommun vill starta ett nytt forum för dialog om värderingar mellan olika grupper. Men Malmö kristna råd menar att det redan befintliga interreligiösa rådet räcker och kritiserar kommunen för bristande intresse."

"Det bildades vid ett möte på Islamic Center i Malmö och bland deltagarna finns kristna och muslimska trossamfund, Judiska församlingen, buddhister, hinduer och bahaier.

- Av olika skäl har vi sedan inte kommit så långt med arbetet som det då var tänkt, men ett konstituerande möte ska hållas under mars, säger Ann Lidgren.

Illmar Reepalus stabschef Julia Janiec säger till Norra skåne att de är väl medvetna om det interreligiösa rådet, där ett av kommunalråden också sitter med."


Källa, Dagen onsdag 17 februari 2010:På sidan C3 avslöjar Sydsvenskan idag onsdag 17 februari 2010, att Malmö kommunstyrelse anställt psykologen och folkpartisten Björn Lagerbäck som ska bekämpa hatbrott och religiös diskriminering:
I
I
"Nu har kommunen anställt Björn Lagerbäck (FP) för att först och främst kartlägga problemen med hatbrott."
I
"Uppdraget som samordnare fick han av kommunstyrelsen."
I
"Björn Lagerbäcks förordnande gäller under hela 2010."

Bakgrunden till att Ilmar Reepalu infört ett hatbrottsforum, är hans egna antisemitiska uttalanden som han nu försöker släta över med skattebetalarnas pengar. Psykologen kunde ju förslagsvis på heltid ägna sig åt att förklara för Reepalu vad antisemitism är och besöka Malmös muslimska friskolor för att utrota antisemitismen hos minderåriga skolbarn. Ska Reepalu bli psykologens första patient?
I
I
I
I
I
I

Inga kommentarer: