2010-02-24

Flyktingbarn i Malmö får helt egen skolaPå dyraste läge mitt i centrum ska nu anstormningen av asylfuskande skägg utbildas för hårt ansträngda skattebetalares pengar:"De ensamkommande flyktingbarnen i Malmö får en egen skola. I takt med att allt fler anländer till Malmö har behovet av att kunna erbjuda utbildning ökat.

MALMÖ. Nu ges plats för ett femtiotal elever mitt i centrum."

Just nu sitter rektorn för Kirsebergs grundskoleområde, Arne Lundström, med anställningsintervjuer, det är i Kirseberg de flesta flyktingbarnen bor.

– Vi ska anställa ungefär fem personer till den här skolan, varav en blir biträdande rektor, säger han."

"Den nya skolan kommer att ligga på Västra Kanalgatan, där stadsdelen Centrum haft verksamhet tidigare."

"Anders Welin-Persson som fått tjänsten som biträdande rektor på skolan säger att man kommer att fokusera på att förbereda eleverna så att de kan börja i ”vanlig” skolklass."


Källa, Sydsvenskan onsdag 24 februari 2010:


Inga kommentarer: